1. Servicevoorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden (“de ALGEMENE VOORWAARDEN”) regeren uw (“de GEBRUIKER”) gebruik van de Enterprise Africa ( 'AANBIEDER”) website onder de domeinnaam www.enter-africa.com (“the WEBSITE”). Door toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de WEBSITE GEBRUIKER stemt ermee in gebonden te zijn aan de ALGEMENE VOORWAARDEN uiteengezet in deze juridische kennisgeving. De GEBRUIKER mag geen toegang krijgen tot, weergeven, gebruiken, downloaden en/of anderszins kopiëren of verspreiden van Inhoud verkregen op de WEBSITE voor marketing- en andere doeleinden zonder toestemming van de AANBIEDER.

2. Elektronische communicatie

Door dit te gebruiken WEBSITE of communiceren met de AANBIEDER langs elektronische weg, de GEBRUIKER stemt ermee in en erkent dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen of andere communicatie voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

3. E-commerce en privacy

  • Onze website www.enter-africa.co.za verkoopt producten online. Het gebruik van een product of dienst die hiervan is gekocht WEBSITE is voor risico van de Koper. De koper/ GEBRUIKER vrijwaart en houdt de AANBIEDER onschadelijk voor enig verlies, letsel of schade die kan worden geleden als gevolg van het gebruik van de producten die worden verkocht op de WEBSITE.
  • Voor zover het AANBIEDER verzamelt en bewaart gegevens over de Leverancier en/of GEBRUIKERS die de bezoeken WEBSITE AANBIEDER zal zich te allen tijde gedragen op de wijze die is voorgeschreven in overeenstemming met de hierin opgenomen bepalingen. Waar de AANBIEDER de voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen van de GEBRUIKER om persoonlijke informatie aan de Leverancier bekend te maken en er vervolgens voor kiest om bepaalde onderwerpgegevens door te sturen (“PERSOONLIJKE GEGEVENS”) aan de Leverancier voor marketingdoeleinden, garandeert de Leverancier dat hij in dat geval te allen tijde volledig zal voldoen aan alle bepalingen van de toepasselijke wetgeving, de Consumer Protection Act 68 van 2008, inclusief (maar niet beperkt tot) de Protection van Personal Information Act 4 van 2013 (POPI), en volledig vrijwaren en onschadelijk maken van de AANBIEDER tegen welke schending dan ook.
  • De privé-informatie die nodig is voor het uitvoeren van de bestellingen die via de e-commerce-faciliteit zijn geplaatst, namelijk de GEBRUIKER PERSOONLIJKE GEGEVENS en creditcardgegevens, afleveradres en telefoonnummers worden strikt vertrouwelijk bewaard door de AANBIEDER en zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verkocht of bekend gemaakt. Creditcardgegevens worden niet bewaard door de AANBIEDER onder alle omstandigheden.
  • Het AANBIEDER kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor beveiligingsinbreuken op de GEBRUIKER elektronisch apparaat (persoonlijke computer of ander elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om door de WEBSITE), die het gevolg kan zijn van het ontbreken van adequate antivirussoftware of spyware die de GEBRUIKER per ongeluk op zijn/haar apparaat is geïnstalleerd.

4. Updaten van deze Algemene Voorwaarden

Het AANBIEDER behoudt zich het recht voor om delen of het geheel hiervan te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen ALGEMENE VOORWAARDEN van tijd tot tijd. Wijzigingen in deze ALGEMENE VOORWAARDEN worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze worden geplaatst WEBSITE. Het is GEBRUIKER verplichting om deze periodiek te controleren ALGEMENE VOORWAARDEN de WEBSITE voor wijzigingen of updates. De GEBRUIKER blijvend gebruik hiervan WEBSITE na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als kennisgeving van de GEBRUIKER aanvaarding om zich hieraan te houden en eraan gebonden te zijn ALGEMENE VOORWAARDEN, inclusief dergelijke wijzigingen of updates. 

5. Beperking van aansprakelijkheid

Het WEBSITE en alle inhoud op de WEBSITE, inclusief alle huidige of toekomstige aanbiedingen van producten of diensten, worden geleverd op een "as is"-basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De Eigenaars geven geen garantie of verklaring met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Geen van beide AANBIEDER noch enige houdstermaatschappij, filiaal of dochteronderneming van de AANBIEDER, zal verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte speciale, gevolg- of andere schade van welke aard dan ook geleden of opgelopen, verband houdend met het gebruik van, of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Inhoud of de WEBSITE of enige functionaliteit daarvan, of van enige gekoppelde WEBSITE, zelfs als de AANBIEDER wordt hiervan uitdrukkelijk op de hoogte gesteld.

6. Privacy

Het GEBRUIKER mag de bezoeken WEBSITE zonder iets te verstrekken PERSOONLIJKE GEGEVENS. De WEBSITE servers verzamelen in dergelijke gevallen het IP-adres van de GEBRUIKER computer, maar niet het e-mailadres of andere onderscheidende informatie. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken te meten, de gemiddelde tijd doorgebracht bij de WEBSITE, bekeken pagina's, enz. De AANBIEDER gebruikt deze informatie om het gebruik van de WEBSITE en om de Inhoud daarop te verbeteren. De AANBIEDER aanvaardt geen verplichting om deze informatie te beschermen en mag dergelijke informatie kopiëren, verspreiden of anderszins gebruiken

7. Rechtskeuze

Deze WEBSITE wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door de AANBIEDER vanuit haar kantoren in de Republiek Zuid-Afrika. Toegang tot de WEBSITE uit gebieden of landen waar de inhoud of aankoop van de producten die worden verkocht op de WEBSITE illegaal is, is verboden. De GEBRUIKER mag dit niet gebruiken WEBSITE in strijd met de Zuid-Afrikaanse exportwetten en -regelgeving. Als de GEBRUIKER heeft toegang tot dit WEBSITE van locaties buiten Zuid-Afrika, dat GEBRUIKER is verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. Deze ALGEMENE VOORWAARDEN wordt beheerst door de wetten van de Republiek Zuid-Afrika, en de GEBRUIKER stemt in met de jurisdictie van de Witwatersrand High Court in het geval van een geschil. Als een van de bepalingen van deze ALGEMENE VOORWAARDEN door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar worden bevonden, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover maximaal is toegestaan ​​om uitvoering te geven aan de bedoeling van deze ALGEMENE VOORWAARDEN, en de rest van deze ALGEMENE VOORWAARDEN zal volledig van kracht blijven. Deze ALGEMENE VOORWAARDEN vormen het geheel OVEREENKOMST tussen de AANBIEDER en GEBRUIKER met betrekking tot het gebruik van de Inhoud en deze WEBSITE.

8. Cookie-/trackingtechnologie

De site kan cookies en trackingtechnologie gebruiken, afhankelijk van de aangeboden functies. Cookie- en trackingtechnologie zijn nuttig om informatie te verzamelen zoals browsertype en besturingssysteem, het aantal bezoekers van de site bij te houden en te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken. Cookies kunnen ook helpen de site aan te passen aan bezoekers. PERSOONLIJKE GEGEVENS kan niet worden verzameld via cookies en andere trackingtechnologie; Als u echter eerder persoonlijk identificeerbare informatie hebt verstrekt, kunnen cookies aan dergelijke informatie worden gekoppeld. Geaggregeerde cookie- en trackinginformatie kan worden gedeeld met derden.

9.Links van derden

In een poging om meer waarde te bieden aan onze GEBRUIKERS, Enterprise Africa Intl kan links naar andere websites of bronnen verstrekken. GEBRUIKERS erken en ga ermee akkoord dat Enterprise Africa Intl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, onderschrijft niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor de privacypraktijken of de inhoud (inclusief misleidende of lasterlijke inhoud) van dergelijke websites, inclusief (zonder beperking) enige reclame, producten of andere materialen of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen, noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door, of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud , goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe sites of bronnen.

10. Fouten

    • We zullen alle redelijke inspanningen leveren om de beschrijving, beschikbaarheid, aankoopprijs en leveringskosten van Goederen nauwkeurig weer te geven op de WEBSITE. Mochten er echter fouten van welke aard dan ook op de WEBSITE (die niet te wijten zijn aan onze grove nalatigheid), zijn wij niet aansprakelijk voor verlies, claim of kosten met betrekking tot een transactie op basis van een fout, behalve - in het geval van een onjuiste aankoopprijs - voor zover we u terugbetalen voor elk bedrag dat al is betaald, of anderszins zoals uiteengezet in het Retourbeleid.
    • Enterprise Africa Intl is niet gebonden aan onjuiste informatie over onze Goederen die wordt weergegeven op websites van derden.