Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op uw (“de Gebruiker”) gebruik van de Shop and Ship (“Aanbieder”) website die zich bevindt op de domeinnaam www.enter-africa.co.za (“de Website” ”). Door de Website te bezoeken en te gebruiken, stemt de Gebruiker ermee in gebonden te zijn aan de Algemene voorwaarden die in deze juridische kennisgeving zijn uiteengezet. De Gebruiker mag de op de website verkregen inhoud voor marketing- en andere doeleinden niet openen, weergeven, gebruiken, downloaden en/of anderszins kopiëren of verspreiden zonder toestemming van de aanbieder. 

Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of langs elektronische weg met de aanbieder te communiceren, stemt de gebruiker ermee in en erkent hij dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen of andere communicatie voldoen aan alle wettelijke vereisten, inclusief maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke communicatie in schrijven.

E-commerce en privacy

Onze website www.enter-africa.co.za verkoopt producten online. Het gebruik van een product of dienst gekocht via deze website is voor risico van de koper. De koper/gebruiker vrijwaart en vrijwaart de aanbieder van verlies, letsel of schade die kan worden geleden als gevolg van het gebruik van de producten die op de website worden verkocht.

De privé-informatie die nodig is voor het uitvoeren van de bestellingen die via de e-commerce-faciliteit zijn geplaatst, namelijk de persoonlijke informatie en creditcardgegevens van de gebruiker, het afleveradres en telefoonnummers, wordt strikt vertrouwelijk bewaard door de aanbieder en niet verkocht of bekend gemaakt aan derden . Alleen de noodzakelijke informatie, dat wil zeggen het afleveradres en het telefoonnummer van de contactpersoon, wordt bekend gemaakt aan derden die het product leveren. Creditcardgegevens worden in geen geval door de Aanbieder bewaard.

De aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor inbreuken op de beveiliging die optreden op het elektronische apparaat van de gebruiker (persoonlijke computer of ander elektronisch apparaat dat wordt gebruikt om op de website te surfen), die het gevolg kunnen zijn van het ontbreken van adequate virusbeveiligingssoftware of spyware die de gebruiker per ongeluk heeft geïnstalleerd op zijn/haar toestel.

De Aanbieder zal alle goederen in goede orde aan het bezorgbedrijf leveren. De Aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de staat van goederen die aankomen op het door de Gebruiker gekozen afleveradres.

Updaten van deze Algemene Voorwaarden

Aanbieder behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd delen of het geheel van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website worden geplaatst. Het is de plicht van de Gebruiker om deze Algemene Voorwaarden periodiek op de Website te controleren op wijzigingen of updates. Het voortgezette gebruik van deze Website door de Gebruiker na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als een kennisgeving van de aanvaarding van de Gebruiker om zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van dergelijke wijzigingen of updates. 

Beperking van aansprakelijkheid

De Website en alle Inhoud op de Website, inclusief alle huidige of toekomstige aanbiedingen van producten of diensten, worden geleverd op een "as is"-basis en kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. De Eigenaars geven geen garantie of verklaring met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Inhoud. Noch Provider, noch enige houdstermaatschappij, gelieerde onderneming of dochteronderneming van Provider, kan verantwoordelijk worden gehouden voor enige directe of indirecte speciale, gevolg- of andere schade van welke aard dan ook geleden of opgelopen, gerelateerd aan het gebruik van, of het onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Inhoud of de Website of enige functionaliteit daarvan, of van een gelinkte website, zelfs als de Aanbieder hiervan uitdrukkelijk op de hoogte wordt gesteld.

Privacybeleid

De Gebruiker kan de Website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. De servers van de website verzamelen in dergelijke gevallen het IP-adres van de computer van de gebruiker, maar niet het e-mailadres of andere onderscheidende informatie, tenzij de gebruiker handmatig een account aanmaakt. Deze informatie wordt geaggregeerd om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd doorgebracht op de Website, de bekeken pagina's, enz. te meten. De provider gebruikt deze informatie om het gebruik van de Website te bepalen en om de Inhoud daarop te verbeteren. Provider aanvaardt geen verplichting om deze informatie te beschermen en mag dergelijke informatie kopiëren, verspreiden of anderszins gebruiken.

Rechtskeuze

Deze Website wordt gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd door de Provider vanuit zijn kantoren in de Republiek Zuid-Afrika. Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de inhoud of aankoop van de op de website verkochte producten illegaal is, is verboden. De Gebruiker mag deze Website niet gebruiken in strijd met de Zuid-Afrikaanse exportwetten en -regelgeving. Als de gebruiker deze website bezoekt vanaf locaties buiten Zuid-Afrika, is die gebruiker verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de Republiek Zuid-Afrika en de gebruiker stemt in met de jurisdictie van de Witwatersrand High Court in het geval van een geschil. Indien een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling worden afgedwongen voor zover toegestaan ​​om uitvoering te geven aan de bedoeling van deze Algemene Voorwaarden, en de rest van deze Algemene Voorwaarden blijven volledig van kracht. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Aanbieder en de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van de Inhoud en deze Website.

Cookie / Tracking Technology

De site kan cookies en trackingtechnologie gebruiken, afhankelijk van de aangeboden functies. Cookie- en trackingtechnologie zijn nuttig om informatie te verzamelen zoals browsertype en besturingssysteem, het aantal bezoekers van de site bij te houden en te begrijpen hoe bezoekers de site gebruiken. Cookies kunnen ook helpen de site aan te passen aan bezoekers. Persoonlijke informatie kan niet worden verzameld via cookies en andere trackingtechnologie; Als u echter eerder persoonlijk identificeerbare informatie hebt verstrekt, kunnen cookies aan dergelijke informatie worden gekoppeld. Geaggregeerde cookie- en trackinginformatie kan worden gedeeld met derden.

Third-party koppelingen

In een poging om onze gebruikers meer waarde te bieden, Enterprise Africa Intl kan links naar andere websites of bronnen verstrekken. Gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat: Enterprise Africa Intl is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, onderschrijft niet, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor de privacypraktijken of de inhoud (inclusief misleidende of lasterlijke inhoud) van dergelijke websites, inclusief (zonder beperking) enige reclame, producten of andere materialen of diensten op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen, noch voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door, of in verband met, het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud , goederen of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke externe sites of bronnen.

fouten

We zullen alle redelijke inspanningen leveren om de beschrijving, beschikbaarheid, aankoopprijs en leveringskosten van Goederen op de Website nauwkeurig weer te geven. Mochten er echter fouten van welke aard dan ook op de Website staan ​​(die niet te wijten zijn aan onze grove nalatigheid), dan zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies, claim of kosten met betrekking tot een transactie op basis van een fout, behalve - in het geval dat van een onjuiste aankoopprijs - voor zover u een reeds betaald bedrag terugkrijgt, of anderszins zoals uiteengezet in het retourbeleid.

Enterprise Africa Intl is niet gebonden aan onjuiste informatie over onze Goederen die op websites van derden wordt weergegeven.